Skip to main content

Όροι χρήσης – Πολιτική απορρήτου

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Το thaniaiordanidou.com είναι ο επίσημος ιστότοπος της Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ) Γιώργος Μελαχρινός/Θάνια Ιορδανίδου, με έδρα την οδό Κώστα Βάρναλη 31, Αθήνα, 15233, Ελλάδα. Ο δικτυακός τόπος (δικτυακός τόπος ή ιστότοπος ή ηλεκτρονικές σελίδες, web server, διακομιστής, διακομιστές ή άλλη παρόμοια έννοια, εφεξής καλούμενος «δικτυακός τόπος») χρησιμοποιείται ως το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΟΕ (εφεξής αποκαλούμενη Εταιρεία ή Εμείς).
 • Οι όροι και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω (όροι και προϋποθέσεις ή όροι και προϋποθέσεις χρήσης ή όροι ή προϋποθέσεις ή άλλη παρόμοια έννοια, εφεξής αποκαλούμενοι «όροι χρήσης») ισχύουν για εσάς (εσείς, ο χρήστης, ο πελάτης, ο τελικός καταναλωτής, ο επισκέπτης, ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου) λόγω της ηλεκτρονικής χρήσης του δικτυακού τόπου και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Η πρόσβαση και η χρήση οποιασδήποτε από τις ηλεκτρονικές σελίδες και υπηρεσίες του δικτυακού τόπου thaniaiordanidou.com υπόκειται στο σύνολό της στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους ισχύοντες νόμους. Με την πρόσβαση και την περιήγηση στον ιστότοπο, αποδέχεστε χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη την παρούσα Συμφωνία Όρων Χρήσης. Θα πρέπει να διαβάσετε όλους τους Όρους Χρήσης και να βεβαιωθείτε ότι τους κατανοείτε προτού προχωρήσετε στη χρήση του δικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης, οφείλετε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα και να μην χρησιμοποιήσετε κανένα από τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της. Η συνέχιση χρήσης του ιστοτόπου συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία σας με αυτούς.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε, τροποποιήσουμε, προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή. Οι νέοι Όροι Χρήσης ισχύουν από τη στιγμή που αναρτώνται στον ιστότοπο. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Συμφωνώ» (ή παρόμοιο) επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε όλους τους Όρους Χρήσης που ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Σας προτείνουμε να επισκέπτεστε περιοδικά το άρθρο Όροι χρήσης για να ελέγχετε πιθανές αλλαγές στους Όρους μας, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν τη σχέση μας μαζί σας, τις αναρτημένες πληροφορίες στον ιστότοπο ή τη χρήση πληροφοριών από εμάς.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΧΡΗΣΗ COOKIES – ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Σεβόμαστε την ανησυχία σας για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και τη φύλαξη των προσωπικών πληροφοριών που παρέχετε και δεσμευόμαστε για την προστασία των δεδομένων σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και διεκπεραίωση της συναλλαγής σας με την Εταιρεία μας είναι η γνωστοποίηση από εσάς ορισμένων προσωπικών δεδομένων (μερικών ή όλων των τίτλων σας, ονόματος, ονόματος χρήστη ή παρόμοιου αναγνωριστικού, ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ηλεκτρονικής ταυτότητας, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού τηλεφώνου, ημερομηνίας γέννησης, ηλικίας, φύλου, ιδιότητας μέλους, εικόνων). Οι πληροφορίες συλλέγονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και καταργεί την οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και δεν αποκαλύπτονται, δημοσιεύονται, κοινοποιούνται ή πωλούνται σε οποιοδήποτε μη συνδεδεμένο μέρος χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το νόμο 2472/1997 και το νόμο 3471/2006, εκτός από τις διατάξεις του νόμου 2225/1994 και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 24/2006. Υπό ορισμένες συνθήκες που απαιτούνται από το νόμο ή τη νομική διαδικασία, ενδέχεται να υποχρεωθούμε από αρμόδιες αρχές ή δικαστικές αποφάσεις να αποκαλύψουμε ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες, εάν η αποκάλυψη θεωρείται απαραίτητη ή ικανή για την αποτροπή σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή σε σχέση με τη διερεύνηση ύποπτης ή πραγματικής, δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας. Θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να περιορίσουμε τις εν λόγω αποκαλύψεις σε ό,τι επιβάλλεται από το νόμο και τις αρχές τη δεδομένη στιγμή σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και με επαρκείς διασφαλίσεις. Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι εύλογα απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών για την ικανοποίηση τυχόν νομικών, κανονιστικών, φορολογικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση καταγγελίας ή αν πιστεύουμε εύλογα ότι υπάρχει προοπτική δικαστικής διαμάχης αφορώσα με τη σχέση μας μαζί σας.
 • Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε για να συναλλασσόμαστε μαζί σας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε την επιχείρησή μας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, καθώς και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας παρέχουμε υποστήριξη, να σας στείλουμε διαφημιστικό υλικό και άλλες επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένων ευχαριστηρίων επιστολών, υπενθυμίσεων για ειδικές περιστάσεις, προσκλήσεων για ειδικές εκδηλώσεις), να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, να σας κάνουμε προτάσεις σχετικά με εναλλακτικά ή συναφή προϊόντα ή υπηρεσίες ή να επικοινωνήσουμε νέα σχετικά με το εμπορικό σήμα μας. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τέτοιου είδους επικοινωνίες από εμάς στέλνοντας ένα αίτημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@thaniaiordanidou.com ή απλά κάνοντας κλικ στο κουμπί «Διαγραφή» στα ενημερωτικά δελτία ή στις προσκλήσεις για εκδηλώσεις ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ηλεκτρονικού αλληλογραφίας.
  Δεν συλλέγουμε Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων για εσάς (σε αυτές περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τα πολιτικά σας φρονήματα, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας, καθώς και γενετικά και βιομετρικά δεδομένα). Επίσης, δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.
 • Εάν συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Instagram, το Whatsapp και τα παρόμοια, ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τους εν λόγω ιστότοπους ανάλογα με τις πολιτικές απορρήτου των οικείων εφαρμογών-σελίδων, τις οποίες δεν ελέγχουμε, και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχετε αποδεχθεί από αυτούς.
 • Μαζί με τις προαναφερθείσες πληροφορίες συλλέγουμε επίσης Τεχνικά Δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως η διεύθυνση IP (πρωτόκολλο διαδικτύου), η τοποθεσία σας, ο τύπος της συσκευής σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ο πάροχος δικτύου σας, η ζώνη ώρας και η χώρα, οι γλωσσικές προτιμήσεις, οι σελίδες του ιστοτόπου που έχετε επισκεφθεί, οι αναφορές σφαλμάτων και λήψεων. Τα συστήματα πληροφορικής μας ενδέχεται να συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες αυτόματα και να τις χρησιμοποιούν για την προσαρμογή των υπηρεσιών μας και την παροχή μίας καλύτερης διαδικτυακής εμπειρίας. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες συλλέγονται από τα «cookies» (όπως ορίζονται παρακάτω).
 • Τα cookies είναι μικρά αρχεία γραμμάτων και αριθμών που αποθηκεύονται αυτόματα στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας. Χρησιμοποιούνται για να σας διακρίνουν από άλλους χρήστες του ιστοτόπου μας και συμβάλλουν στο να κάνουν την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας πιο αποτελεσματική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και επιπλέον να τον καταστήσουμε πιο λειτουργικό για την μελλοντική σας χρήση.

  Τα cookies μπορεί να σχετίζονται είτε με μια συνεδρία και να αποθηκεύονται προσωρινά κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας περιήγησης και στη συνέχεια να διαγράφονται από τη συσκευή του χρήστη όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης, είτε να είναι μόνιμα (αποθηκεύονται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούνται για πολλαπλές συνεδρίες). Ορισμένα cookies είναι υποχρεωτικά και ζωτικής σημασίας για την πλήρη λειτουργία του ιστοτόπου και της συνεδρίας σας. Η απενεργοποίηση των εν λόγω cookies θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσετε την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστοτόπου και την πλήρη απόδοσή του. Τα προαιρετικά cookies, όπως η τοποθεσία, η χώρα, οι γλωσσικές προτιμήσεις, το μέγεθος, τα χρώματα κ.λπ. μας βοηθούν να βελτιώσουμε την απόδοση του ιστότοπου και μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε λογικά εξατομικευμένες υπηρεσίες. Άλλες κατηγορίες cookies χρησιμοποιούνται για εσωτερικές έρευνες μάρκετινγκ και δημογραφικές έρευνες μαζί με μη προσωπικά δεδομένα για την ανάλυση και παρακολούθηση των προφίλ των καταναλωτών, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και να κατανοούμε τι μπορεί να ενδιαφέρει εσάς ή άλλους πελάτες.

  Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ορισμένους τύπους cookies ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος περιήγησής σας σχετικά με τον τρόπο αποκλεισμού ή διαγραφής τους. Δεν ελέγχουμε τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Σημειώστε ότι μπορείτε να περιορίσετε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, αλλά ότι οι περιορισμοί αυτοί ενδεχομένως θα υποβαθμίσουν και θα επηρεάσουν την εμπειρία χρήσης και την πλήρη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό, τον έλεγχο και τη διαγραφή των cookies από τη διεύθυνση www.aboutcookies.org.

  Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων, πρόσθετα και ιστοτόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, Facebook). Κάνοντας κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους ή ενεργοποιώντας αυτές τις συνδέσεις μπορεί να επιτρέψετε σε τρίτους να συλλέξουν ή να μοιραστούν δεδομένα σχετικά με εσάς ή μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουν cookies κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σας στον ιστότοπό μας, εάν τους το έχετε επιτρέψει. Δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστοτόπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δηλώσεις απορρήτου τους. Όταν φεύγετε από τον ιστότοπό μας, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε και να ορίσετε τις ρυθμίσεις τους σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

 • Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και την αποθήκευση των πληροφοριών που μας παρέχετε για την εξουσιοδοτημένη χρήση τους από τους τωρινούς υπαλλήλους μας και τα συνδεδεμένα μέρη για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας προς εσάς. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την τυχαία απώλεια, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, την αλλοίωση ή την αποκάλυψή τους. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εργολάβους και άλλους σχετικούς τρίτους που έχουν επαγγελματική ανάγκη να γνωρίζουν, ενώ παράλληλα απαιτούμε από όλους να τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας όσον αφορά τη χρήση και την αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών και να αντιμετωπίζουν τα δεδομένα σας με το ίδιο επίπεδο προστασίας. Θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατόπιν δικών μας οδηγιών και υπόκεινται σε υποχρέωση εχεμύθειας. Όσο κι αν προσπαθούμε να σας παρέχουμε μια διαδικτυακή εμπειρία χωρίς παραβιάσεις ασφαλείας, θα πρέπει επίσης να έχετε υπόψη σας ότι η ασφαλής πλοήγηση στον ιστότοπο εξαρτάται και από εσάς, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρως την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή και μας διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου. Αποδέχεστε τον κίνδυνο οποιασδήποτε τέτοιας διαβίβασης.
 • Με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέσα στα νόμιμα δικαιώματά σας να ζητήσετε να σας δοθεί πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, να αμφισβητήσετε και να ζητήσετε να διορθωθούν τα εσφαλμένα ή πεπερασμένα δεδομένα σας ή να προβείτε σε αίτημα διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση info@thaniaiordanidou.com, για οποιαδήποτε τέτοια εύλογα αιτήματα σχετικά με τις συγκεκριμένες πληροφορίες και διορθώσεις.
 • Ενδέχεται να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας από τοποθεσία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από χώρες με διαφορετική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων ή και μέσω προγραμμάτων περιήγησης με διαφορετικά επίπεδα προστασίας από αυτά που ισχύουν στην Ε.Ε. Αποδέχεστε ρητά ότι οι διατάξεις αυτές μπορεί να είναι χαμηλότερες ή διαφορετικές από αυτές που εδώ παρέχουμε και ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε από και μέσω αυτών ούτε να συμμορφωθούμε με το εύρος και τις πιθανές αντιφατικές καταστάσεις των διαφορετικών δικαιοδοσιών. Αποδέχεστε ότι με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, η σχέση μας μαζί σας διέπεται από το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο κατά περίπτωση.
 • Εάν μια άλλη οντότητα αποκτήσει την επιχείρησή μας ή τα περιουσιακά μας στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ιδιοκτησίας ή ελέγχου με νόμιμο τρόπο, οι προσωπικές πληροφορίες, οι πληροφορίες χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στην εν λόγω οντότητα ως ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, σε περίπτωση που κινηθεί οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης ή αναδιοργάνωσης από εμάς ή εναντίον μας, όλες αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να θεωρηθούν περιουσιακό στοιχείο μας και ενδέχεται αυτές να πωληθούν ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους. Η εν λόγω μεταβίβαση θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας και θα ισχύει όπως ορίζει ο νόμος.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

 • Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην Ο.Ε. Γιώργος Μελαχρινός / Θάνια Ιορδανίδου. Η επιχείρηση κατέχει ή έχει δικαιώματα σε όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας, όπως ταπετσαρίες, εικονίδια, χαρακτήρες, έργα τέχνης, εικόνες, γραφικά, μουσική, κείμενο, βίντεο, διάταξη και διευθέτηση, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο της ιστοσελίδας (το “Περιεχόμενο”), καθώς και σε όλο τον κώδικα HTML, CGI και άλλο κώδικα και σενάρια σε οποιαδήποτε μορφή που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της ιστοσελίδας (ο «Κώδικας»). Εκτός από τα όσα ορίζονται στο παρόν, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να φορτώσετε, να κατεβάσετε, να ανταλλάξετε, να διορθώσετε, να μεταδώσετε, να αναμεταδώσετε, να αναδημοσιεύσετε, να προβάλλετε για αναδιανομή σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς ή να διανείμετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιονδήποτε Κώδικα ή Περιεχόμενο από τον ιστότοπο εν όλω ή εν μέρει χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο ή τον Κώδικα από τον ιστότοπο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζονται στο παρόν. Επιτρέπεται να επισκέπτεστε τον ιστότοπο, να βλέπετε το Περιεχόμενο και να κατεβάζετε περιορισμένη ποσότητα υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για δική σας προσωρινή και αυστηρά προσωπική χρήση, ως τελικός καταναλωτής, χωρίς να διαγράφετε τις ενδείξεις προέλευσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε υλικού υποκείμενου σε πνευματικά δικαιώματα για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να εξάγετε ή να χρησιμοποιείτε συστηματικά το Περιεχόμενο με οποιαδήποτε εμπορική ή επαγγελματική ιδιότητα. Δεν πρέπει να εξάγετε με φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα (όπως εξόρυξη δεδομένων), είτε μία είτε περισσότερες φορές, οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για εμπορική ή επαγγελματική χρήση είτε για άμεσο ή έμμεσο, οικονομικό ή άλλο όφελος. Δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείτε ή να εξάγετε τμήματα του Περιεχομένου του ιστοτόπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Η μη συμμόρφωσή σας με την παρούσα Συμφωνία Όρων Χρήσης θα συνιστά παραβίαση της σύμβασης και θα παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας μας.
 • Οποιαδήποτε χρήση και κοινοποίηση ή εκπροσώπηση από εσάς του ηλεκτρονικού συνδέσμου προς τον ιστότοπό μας πρέπει να είναι πάντοτε σύμφωνη με το νόμο και τους συνήθεις κανόνες και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να γίνεται με τρόπο επιβλαβή ή εκμεταλλεύσιμο για τη φήμη και την ταυτότητά μας ή να υπονοεί οποιαδήποτε έγκριση από εμάς ή οποιαδήποτε σχέση μεταξύ εμάς και άλλων συνδεδεμένων ιστοτόπων. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδειά μας προς εσάς για την παροχή του συνδέσμου μας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο κρίνουμε σκόπιμο, οπότε υποχρεούστε να αφαιρέσετε τον σύνδεσμο χωρίς καμία καθυστέρηση.
 • Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων (δημοσιεύσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ιστολόγια) που ενδέχεται να εμφανίζονται στον ιστότοπο αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για το περιεχόμενό τους και τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα και σας παρέχονται από εμάς μόνο προς ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε έγκριση, ειλικρίνεια, αξιοπιστία, ασφαλή πρόσβαση ή σύνδεση με εμάς. Δεν έχουμε έλεγχο, ούτε παρακολουθούμε το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμπεριλάβουμε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον ιστότοπο, δεν δίνουμε καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση σχετικά με το περιεχόμενο του ιστοτόπου. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες (περιγραφές, χαρακτηριστικά, ιδιότητες, προδιαγραφές, χρώματα, μεγέθη και διαθεσιμότητα) είναι πάντα ακριβείς και απαλλαγμένες από λάθη και παραλείψεις. Αποδέχεστε ότι μερικές φορές οι εικόνες ενδέχεται να μην απεικονίζονται με ακρίβεια, τα χρώματα ενδέχεται να παραμορφώνονται μεταξύ διαφορετικών συσκευών και οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς να το γνωρίζουμε ή να έχουμε τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε τις νέες πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον δικτυακό τόπο. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπο. Ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να εμφανίζονται ελαφρώς μεγαλύτερα ή μικρότερα από το πραγματικό μέγεθός τους λόγω των προεπιλογών της οθόνης και των τεχνικών φωτογράφησης. Σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή επιθυμείτε πιο ακριβείς πληροφορίες από αυτές που μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημίες που μπορεί να υποστείτε από ελλιπείς, ανακριβείς ή διαστρεβλωμένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας.
 • Αναλαμβάνουμε αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστείτε σε σχέση με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας και τη χρήση των υπηρεσιών μας, η οποία μπορεί προφανώς να αποδοθεί σε βαριά αμέλεια, δόλια παραπλάνηση, δόλο εκ μέρους μας ή άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να περιοριστεί από το νόμο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, τραυματισμό ή θάνατο που δεν είναι προβλέψιμη ή πέρα από τον έλεγχό μας.
 • Καταλληλότητα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας δηλώνετε ότι πληροίτε τις κατάλληλες νομικές προϋποθέσεις (νόμιμη ηλικία τουλάχιστον 18 ετών, διανοητικές και οικονομικές ικανότητες). Οι ανήλικοι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες μας με τη συγκατάθεση και υπό την άμεση επίβλεψη του νόμιμου κηδεμόνα τους, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε από τις αγορές τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη απέναντί σας εάν δεν πληροίτε την ελάχιστη ηλικιακή απαίτηση, καθώς δεν διαθέτουμε εύλογα μέσα για να βεβαιωθούμε ότι πληροίτε τις προαναφερθείσες απαιτήσεις. Εάν δεν πληροίτε τις εν λόγω απαιτήσεις, έχουμε το δικαίωμα να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη και να απαιτήσουμε αποζημίωση από τον νόμιμο κηδεμόνα ή εκπρόσωπό σας.
 • Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας έχετε συναινέσει ότι προχωράτε σε αγορές και χρήση των υπηρεσιών μας για οικιακή και ιδιωτική σας χρήση. Κατά συνέπεια, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική απώλεια, ζημία, διακοπή εργασιών ή χαμένη επιχειρηματική ευκαιρία εκ μέρους σας.
 • Η χρήση του δικτυακού τόπου γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν συνιστά ούτε μπορεί, με οποιονδήποτε τρόπο, να ερμηνευθεί ως συμβουλή ή άμεση και έμμεση προτροπή να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη ή συμβουλή στην οποία θα πρέπει να βασιστείτε. Η αξιολόγηση του περιεχομένου, το οποίο παρέχεται μόνο για γενική μη εμπορική ενημέρωση και μπορεί να είναι ξεπερασμένο ανά πάσα στιγμή και να παρέχεται από τους συνεργάτες μας και να είναι εκτός του ελέγχου μας, εναπόκειται σε κάθε χρήστη που αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του. Δεν δίνουμε καμία ρητή ή σιωπηρή διαβεβαίωση ότι το περιεχόμενο είναι ακριβές, ενημερωμένο, πλήρες και απαλλαγμένο από λάθη και παραλείψεις. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που μπορεί να υποστείτε από δηλώσεις που μπορεί να κάνετε σε σχέση με τη χρήση του ιστοτόπου. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε εμπιστοσύνη από εσάς ή τρίτους στη βασιμότητα συγκεκριμένου περιεχομένου, εκτός από εκείνο για το οποίο δηλώνουμε ρητά το αντίθετο. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με συγκεκριμένα στοιχεία του περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας με συγκεκριμένα αιτήματα.
 • Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στους επισκέπτες ή/και πελάτες κατά την προσπάθειά σας να αποκτήσετε πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο και κατά τη διάρκεια της πρόσβασής σας, τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής σας υποδομής με τον παρόντα ιστότοπο και δεν εγγυόμαστε την προστασία από ηλεκτρονικούς ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα επιβλαβή ηλεκτρονικά δεδομένα, μέσω της χρήσης του ιστοτόπου μας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και σας ενθαρρύνουμε να ενεργοποιείτε και να διατηρείτε ενημερωμένη την κατάλληλη ηλεκτρονική προστασία πριν συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας σε αυτόν τον ιστότοπο.
 • Ανωτέρα βία. Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ούτε για αδυναμία εκπλήρωσης, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής μας, που προκαλείται από γεγονός εκτός του δικού μας ελέγχου, όπως θεομηνίες, πόλεμοι, τρομοκρατικές επιθέσεις, εμφύλιες διαμάχες, ταραχές, διακοπές εργασίας, απεργίες, διακοπές μεταφορών, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα, κυβερνητική δράση ή αποτυχία, διακοπή τηλεπικοινωνιακών και μεταφορικών δικτύων, μπορούμε να εγγυηθούμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με τους λόγους που αφορούν την αδυναμία ή την καθυστέρηση εκπλήρωσης της παραγγελίας σας και θα φροντίσουμε για μια εναλλακτική λύση μετά το πέρας του γεγονότος που επηρεάζει τη λειτουργία μας και όταν μια εναλλακτική λύση είναι εύλογα διαθέσιμη.

ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Είτε επισκέπτεστε τον ιστότοπο για να αγοράσετε ή να περιηγηθείτε, να συγκρίνετε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, να ακολουθήσετε ηλεκτρονικούς συνδέσμους ή να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα στους Όρους Χρήσης. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστοτόπου, καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεσή σας σε όλους τους Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν κάθε φορά- συνεπώς, πριν προχωρήσετε στην περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε τους όρους αυτούς, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι αποδέχεστε τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις. Μπορούμε να τροποποιήσουμε το Περιεχόμενο του ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, δεν μπορείτε να κάνετε χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας και σας ζητείται ευγενικά να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο.
 • Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας διατίθεται σε εσάς υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και είναι δωρεάν. Τυχόν χρεώσεις που ενδέχεται να σας επιβληθούν από τον πάροχο δικτύου ή το πρόγραμμα περιήγησής σας για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας είναι δική σας ευθύνη, καθώς απαιτείται να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας και δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι γι’ αυτές.
 • Πρέπει να απέχετε από κάθε παράνομη χρήση της ιστοσελίδας ή χρήση για οποιονδήποτε σκοπό που παραβιάζει την τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση που είναι παράνομη, προσβλητική, καταχρηστική, άσεμνη, προκλητική, επιζήμια για τρίτους, ανηλίκους, δυσφημιστική, παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων ή προστασίας προσωπικών δεδομένων ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε άλλους. Ρητά απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου για την αποστολή ή χρήση υλικού που περιλαμβάνει επιχειρηματική και εμπορική προσέλκυση, πολιτική καμπάνια, ιούς λογισμικού, μαζική αλληλογραφία, ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή άλλο υλικό που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, η πρόσβαση στην οποία είναι προσωρινή και μόνο για προσωπικούς σκοπούς και μπορεί κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να περιοριστεί σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας ή να αποκλειστεί για ορισμένα άτομα είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Η πρόσβαση σε μια στιγμή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την άδεια πρόσβασης σε αυτήν σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να διεξάγεται με τρόπο που είναι δυνατόν να προκαλέσει ή είναι πιθανό να προκαλέσει διακοπή, βλάβη ή να επηρεάσει τη χρήση της από άλλους.
 • Οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης που συνιστά ποινικό αδίκημα θα αναφέρεται αμέσως στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου, συνοδευόμενη από την κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων και της ταυτότητάς σας σε αυτές για τους σκοπούς της νομικής διαδικασίας.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

 • Διαχωρισιμότητα. Η ακυρότητα, το παράνομο ή η μη επάρκεια οποιουδήποτε όρου, προϋπόθεσης ή διάταξης της Συμφωνίας Όρων Χρήσης δεν επηρεάζει την εκτελεστότητα των τμημάτων της Συμφωνίας Όρων Χρήσης που κρίνονται εκτελεστέα από τα εφαρμοστέα δικαστήρια, τα οποία παραμένουν έγκυρα και δεσμευτικά. Όταν υποπέσει στην αντίληψή μας, θα προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε το επηρεαζόμενο τμήμα ή παράγραφο με μια νόμιμη εναλλακτική λύση.
 • Οι Όροι Χρήσης και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο, αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση ανάμεσα σε εσάς και εμάς όσον αφορά το αντικείμενό τους και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες ή ταυτόχρονες επικοινωνίες και προτάσεις, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ των μερών όσον αφορά το εν λόγω αντικείμενο, οι οποίες αποκλίνουν από τους Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη συμφωνία πρέπει να είναι γραπτή και δεόντως υπογεγραμμένη από τα σχετικά μέρη.
 • Σε περίπτωση που έρθετε σε παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους χρήσης, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα νομικά ενέργειες εκ μέρους μας σε βάρος σας. Η παράλειψη εκ μέρους μας να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους χρήσης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή περίσταση δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα εν λόγω νομικά και ηθικά δικαιώματα ούτε συνεπάγεται ότι δεν μπορούμε να λάβουμε μέτρα στο μέλλον. Η μη λήψη μέτρων από εμάς κατά μιας συγκεκριμένης παράβασης εκ μέρους σας δεν μεταφράζεται ως άδειά μας να παραβιάσετε τον ίδιο ή άλλους Όρους Χρήσης στο μέλλον.
 • Κάθε διαφορά που προκύπτει από τη χρήση του δικτυακού μας τόπου θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας και θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο (δίκαιο της Ε.Ε.).
Τέλος όρων χρήσης
0
  0
  ΚΑΛΑΘΙ
  Το καλάθι είναι άδειοΕπιστροφή στο eShop
   Calculate Shipping