ΠΡΟΣΩΠΑ

Το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης της ψυχής.
Τα συναισθήματα είναι έμφυτα στην ανθρώπινη φύση.
Γεννιόμαστε μαζί τους και αφήνουν το αποτύπωμά τους πάνω σε κάθε έκφραση.
info@thaniaiordanidou.com
© Thania Iordanidou
All rights reserved
Powered by Advalue