ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

Τα γραμματόσημα είναι σφραγίδες μηνυμάτων. Στολίζουν τους φακέλους που πάνω τους μένει ο χρόνος, τα όνειρα και μια ατελείωτη προσμονή.
info@thaniaiordanidou.com
© Thania Iordanidou
All rights reserved
Powered by Advalue